Titik Doa Melawan Jatuh Jatuh

0
4837
Titik doa melawan jatuh ke dalam godaan

Matius 26: 41:
41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan: semangat memang rela, tetapi daging lemah.

Hari ini, kita akan terlibat dalam doa-doa untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Godaan adalah nyata, dan hanya seorang Kristian yang boleh dicobai. Cobaan hanya ditekan untuk melakukan apa yang anda tidak mahu lakukan dan tidak dapat melakukan apa yang anda mahu lakukan. Roma 7: 14-25, melukis gambaran besar seorang mukmin yang berjuang dengan godaan, ia berbunyi:

"14 Sebab kita tahu bahawa hukum itu adalah rohani, tetapi saya adalah manusia, dijual di bawah dosa. 15 Sebab apa yang saya lakukan, saya tidak membenarkan: apa yang saya inginkan, itu tidak saya lakukan; Tetapi apa yang saya benci, itu saya lakukan. 16 Kalau saya melakukan apa yang saya tidak mahu, saya bersetuju dengan undang-undang bahawa ia adalah baik. 17 Maka sekarang, aku tidak melakukannya lagi, melainkan dosa yang tinggal di dalam aku. 18 Sebab aku tahu, bahwa dalam diriku sendiri, yaitu dalam daging saya, tidak ada sesuatu yang baik; tetapi bagaimana untuk melakukan apa yang baik saya tidak dapat. 19 Untuk kebaikan yang aku tidak akan lakukan, tetapi kejahatan yang tidak aku kehendaki, yang aku lakukan. 20 Tetapi jika aku melakukan hal itu, aku tidak akan melakukannya, tetapi tidak lagi Aku yang melakukannya, tetapi dosa yang ada padaku. 21 Maka saya mendapati hukum, bahawa, apabila saya berbuat baik, kejahatan ada bersama saya. 22 Sebab aku sukai dalam hukum Allah menurut manusia. 23 Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota-anggotaku, yang melawan hukum fikiranku, dan membawa aku menjadi tawanan kepada hukum dosa yang ada di dalam kekuasaanku. 24 Hai orang celaka aku! siapakah yang akan menyerahkan aku dari tubuh kematian ini? 25 Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan pikiran aku sendiri melayani hukum Tuhan; tetapi dengan daging itu hukum dosa. "

Dari kitab-kitab di atas, kita melihat bahawa terdapat kekuatan dosa dalam daging setiap manusia, selalu berusaha menarik kita ke arah yang bertentangan. Setiap manusia mewarisi dosa dari Adam, oleh itu dosa berada dalam diri kita secara lalai. Penyelesaian kepada dosa adalah anugerah keselamatan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya yang tidak berdosa, oleh itu apabila kita percaya kepada-Nya, Dia kebenaran menjadi kebenaran kita, kesucian-Nya menjadi kekudusan kita. Kepercayaan kita kepada Kristus adalah apa yang memberi kita kedudukan yang benar dengan Tuhan.
Setelah mengetahui kebenaran ini, seseorang boleh bertanya, sekarang saya dilahirkan semula, bagaimana saya dapat mengatasi godaan?

Jawapannya mudah, melalui doa. Doa adalah menunjukkan kebergantungan mutlak pada kerja siap Yesus Kristus. Apabila kita berdoa, Roh yang memberi kita kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa. Tiada manusia dapat mengatasi dosa dalam daging, itulah sebabnya kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk rahmat berjalan seperti Kristus. Matius 6:13, Yesus ketika mengajar murid-murid-Nya bagaimana berdoa menambah bahawa mereka harus berdoa untuk tidak menjadi pencobaan, melainkan untuk diselamatkan dari semua kejahatan. Doa ini menunjuk ke arah pencobaan akan melepaskan anda dari semua perangkap jahat setan dalam nama Yesus. Dengan mata doa ini, anda akan mengatasi dosa dan setan dalam nama Yesus.

Sebelum kita memasuki doa ini, saya ingin segera membuktikan fakta ini, Tuhan tidak marah kepada anda, sebagai anak Tuhan, Dia sangat mencintaimu dan Dia tidak akan menyerah kepada anda. Tidak ada banyak dosa dalam hidup anda yang akan membuat Dia berpaling daripada anda. Oleh itu berdoa dengan doa-doa ini dengan penuh keyakinan kepada Bapa yang penuh kasih. Juga ambil perhatian bahawa tujuan ini mata doa adalah untuk membakar diri anda secara rohani supaya roh anda dapat dilengkapi untuk meletakkan daging anda di bawah penundaan. Doa-doa ini menentang jatuh ke dalam godaan akan menjadi titik perubahan anda dalam nama Yesus. Bertahan diberkati.

POINYA

1. Terima kasih Tuhan atas kuasa Roh Kudus.

2. Pengakuan dosa dan pertobatan.

3. Bapa Tuan, biarlah Roh Kudus mengisi saya lagi, dalam nama Yesus.

4. Bapa Tuan, biar setiap kawasan yang tidak terputus dalam hidup saya patah, atas nama Yesus.

5. Bapa Tuan, incubate saya dengan api Roh Kudus, dalam nama Yesus.

6. Biarkan setiap perhambaan anti-kuasa memecah dalam hidup saya, dalam nama Yesus.

7. Biarkan semua orang asing melarikan diri dari roh saya dan biarkan Roh Kudus menguasai, atas nama Yesus.

8. Ya Tuhan, melontarkan kehidupan rohani saya ke puncak gunung.

9. Bapa Tuan, biarkan langit terbuka dan kemuliaan Allah jatuh ke atas saya, atas nama Yesus.

10. Bapa Tuan, berikanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat saya, dalam nama Yesus.

11. Saya memberitahukan kegembiraan para penindas atas hidup saya untuk menjadi kesedihan, atas nama Yesus.

12. Biarkan semua orang kuat yang beroperasi melawan saya lumpuh, atas nama Yesus.

13. Ya Tuhan, buka mataku dan telingaku untuk menerima barang-barang yang luar biasa dari Engkau.

14. Ya Tuhan, beri aku kemenangan atas godaan dan alat-alat setan.

15. Ya, Tuhan, nyalakan kehidupan rohani saya supaya saya berhenti memancing di perairan yang tidak menguntungkan.

16. Ya Tuhan, lepaskan lidah api anda pada hidup saya dan membakar semua kotor rohani yang ada di dalam diri saya.

17. Bapa Tuan, buat saya lapar dan dahaga demi kebenaran, atas nama Yesus.

18. Ya Tuhan, tolong saya bersedia untuk melakukan kerja anda tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain.

19. Ya, Tuhan, berilah kemenangan kepadaku untuk menekankan kelemahan dan dosa orang lain sambil mengabaikan saya sendiri.

20. Tanda dosa dalam hidup saya, pergi. Tanda kemurnian, datang atas hidup saya, atas nama Yesus.

21. Api Roh Kudus, mengeram manusia roh saya, atas nama Yesus.

22. Setiap semangat anti-bertaubat dalam hidup saya, saya mengikat kamu dan membuang kamu sekarang, atas nama Yesus.

23. Saya menerima api baru untuk meneruskan kehidupan rohani saya, atas nama Yesus.

24. Biarkanlah langkah-langkah saya diambil dari segala kejahatan, dalam nama Yesus.

25. Biarkan kerusi saya menjadi tempat kesucian, atas nama Yesus.

26. Setiap kejahatan, lari dari saya, atas nama Yesus.

27. Kuasa untuk menjalani kehidupan yang saleh, datang kepada saya sekarang, dalam nama Yesus.

28. Saya merendam diri saya dalam darah Yesus dan dalam firman Tuhan, dalam nama Yesus.

29. Setiap persengketaan batin terhadap kesucian dalam hidup saya, mati, dalam nama Yesus.

30. Kehidupan spiritual rohani, saya menolak anda, atas nama Yesus.

31. Engkau lidah api dari surga, membersihkan takdirku, atas nama Yesus.

32. Ya Tuhan, berilah saya kedalaman dan akar dalam iman saya.

33. Wahai Tuhan, sembuhkanlah setiap daerah yang menimpa kehidupan rohaniaku.

34. Ya Tuhan, pertolongan saya untuk berkhidmat kepada orang lain daripada mahu berkuasa.

35. Ya Tuhan, bukalah pengertian saya mengenai kitab-kitab.
36. Ya Tuhan, tolonglah saya hidup setiap hari mengenali bahawa hari akan datang apabila Engkau akan menilai kehidupan rahsia dan pemikiran terdalam.

37. Ya Tuhanku, izinkanlah aku menjadi tanah liat di tanganmu, siap untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki.

38. Ya, Tuhan, bangunkan saya dari apa-apa bentuk tidur rohani dan bantu saya untuk memakai perisai cahaya.

39. Ya Tuhan, berilah kemenangan kepadaku atas segala sifat yang bermusuhan dan tolonglah aku menjadi pusat kehendak-Mu.

40. Saya menentang apa sahaja dalam hidup saya yang akan menyebabkan orang lain tersandung, atas nama Yesus.

41. Ya Tuhan, tolonglah saya untuk membuang kebudak-budakan, perkara-perkara dan meletakkan kematangan.

42. Ya Tuhan, kuatkan saya untuk teguh menentang semua skema dan teknik syaitan.

43. Ya Tuhan, berikan saya selera besar untuk susu murni dan makanan pepejal dalam perkataan.

44. Ya Tuhan, kuatkan saya untuk menjauhkan diri dari apa-apa atau sesiapa yang mungkin mengambil tempat Tuhan di dalam hatiku.

45. Roh Kudus, jangan tinggalkan rumah saya sepi, dalam nama Yesus.

46. ​​Ya Tuhan, saya mahu Engkau memecahkan saya, saya mahu diri saya mati.

47. Ya Tuhan, apa sahaja yang akan menjadikan Engkau menggantikan aku, menghapusnya dari hidupku sekarang.

48. Ya Tuhan, beri saya kuasa untuk berjalan dalam roh.

49. Ya Tuhan, biar kekudusan menjadi makanan saya.

50. Ya Tuhan, terangkan kepada saya, apa pun yang menghalang pertumbuhan rohani saya.

51. Ya Tuhan, bantu saya untuk memakai pakaian kebenaran.

52. Ya Tuhan, bantu saya untuk menyalibkan daging saya.

53. Ya Tuhan, bantu saya membenci dosa dengan kebencian yang sempurna.

54. Ya Tuhan, selamatkanlah diriku dari diriku sendiri.

55. Ya Tuhan, biarlah aku hilang dalam Engkau.

56. Ya Tuhan, salibkan. . . (masukkan nama anda sendiri).

57. Roh Kudus, saya mempunyai sepenuhnya, atas nama Yesus.

58. Ya Tuhan, perceraikan saya dari setiap dosa diri.

59. Wahai Tuhan, pecahkanlah aku dan cetakan aku sesuai dengan kehendak-Mu.

60. Bapa Tuan, izinkan saya mengalami Kerajaan anda di setiap jabatan dalam hidup saya, atas nama Yesus.
61. Daging saya, saya memerintahkan anda untuk mati kepada dosa, dalam nama Yesus.

62. Setiap musuh yang patah dalam hidup saya, berangkat, dalam nama Yesus.

63. Saya melumpuhkan semua saya Delilah, dalam nama Yesus.

64. Wahai Tuhan, putuskanlah aku ke kedalaman rohku.

65. Simson yang dicukur saya, terima rambutmu, atas nama Yesus.

66. Wahai Tuhan yang membangkitkan orang mati, berilah hidup kepada setiap daerah yang mati dalam hidup saya hari ini, atas nama Yesus.

67. Roh Kudus, ambil tangan saya dari hidup saya sendiri dan miliki saya Sendiri, dalam nama Yesus.

68. Setiap watak jahat diwariskan dalam hidup saya, dirobohkan, atas nama Yesus.

69. Bapa Tuan, izinkanlah kehendak-Mu dalam hidupku.

70. Setiap sarang yang membina sarang jahat telah dibina untuk saya, dipanggang, atas nama Yesus.

71. Ya Tuhan, pecahkan saya di kawasan-kawasan saya yang tidak terputus.

72. Ya Tuhan, saya mengalu-alukan kekacauan dalam setiap jabatan dalam hidup saya.

73. Ya Tuhan, pecahkanlah aku!
74. Ya Tuhan, buatlah aku korban hidup.

75. Saya enggan ditahan oleh musuh, atas nama Yesus.

76. Ya Allah, angkat saya dan memperbaharui kekuatan saya, atas nama Yesus.

77. Ya Tuhan, memperbaharui semangat yang betul dalam diri saya.

78. Ya Tuhan, perbaharui fikiran saya dalam firman-Mu.

79. Ya Tuhan, biarlah kuasa pembaharuan anda memperbaharui hidup saya seperti helang.

80. Biarkan belia saya diperbaharui seperti helang, dalam nama Yesus.

81. Hendaklah setiap kecemaran dalam hidup saya dipancarkan oleh darah Yesus, dalam nama Yesus.

82. Ya Tuhan, buatlah saya lapar dan dahaga setelah kesucian dan kekudusan.

83. Ya Tuhan, membersihkan semua bahagian kotor hidup saya.

84. Ya Tuhan, segarkan semula setiap kawasan kering dalam hidup saya.

85. Ya Tuhan, sembuhkan setiap bahagian yang terluka dalam hidup saya.

86. Ya Tuhan, bengkoklah segala kejahatan yang jahat dalam hidupku.
87. Ya Tuhan, selaras semula setiap kesalahan setan dalam hidup saya.

88. Ya Tuhan, biarkan api Roh Kudus memanaskan setiap pembekuan setan dalam hidup saya.

89. Ya Tuhan, berilah aku hidup yang membunuh maut.

90. Ya Tuhan, menyalakan api saya kebajikan.

91. Ya Tuhan, perlekatkan saya bersama di mana saya menentang diri saya sendiri.

92. Ya Tuhan, kurniakan kepadaku dengan hadiah-Mu.

93. Ya Tuhan, quicken saya dan meningkatkan keinginan saya untuk perkara-perkara surga.

94. Dengan pemerintahanmu, ya Tuhan, biarkan nafsu daging dalam hidupku mati.

95. Tuhan Yesus, meningkat setiap hari dalam hidup saya.

96. Tuhan Yesus, kembalikan hadiah-Mu dalam hidup saya.

97. Wahai Tuhan, kurniakanlah dan sembuh hidupku dengan api-Mu.

98. Roh Kudus, membakar dan membakar hati saya, atas nama Yesus.

99. Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu pada saya dan hentikan segala pemberontakan di dalam diri saya.

100. Api Roh Kudus, mula membakar diri setiap kepercayaan diri saya, atas nama Yesus.
Bapa, saya bersyukur kerana telah membebaskan saya dalam Kristus Yesus Amen

iklan

TINGGALKAN PESANAN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini