130 Doa Keajaiban Untuk Perkahwinan

6
11799
Doa keajaiban untuk perkahwinan

Matius 7: 7-8:
7 Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu; cari, dan kamu akan mendapati; ketuklah, dan itu akan dibuka kepadamu: 8 Sebab setiap orang yang meminta, akan menerima; dan dia yang mencari mencari; dan kepada yang mengetuk itu akan dibuka.

Hari ini kita akan terlibat dalam doa keajaiban untuk perkahwinan. Doa-doa ini adalah untuk perseorangan yang mempercayai Tuhan untuk perkahwinan, mereka adalah untuk orang-orang yang syaitan telah terikat dalam lingkaran kekalahan yang tak ada habisnya di sana perkahwinan takdir. Tetapi saya percaya Tuhan bahawa semasa anda melakukan doa keajaiban ini hari ini, anda akan disampaikan dalam nama Yesus.

Perkahwinan adalah kesatuan, antara seorang lelaki dan seorang wanita, kesatuan ini dimulakan oleh Tuhan sendiri, oleh sebab itu perkahwinan adalah kitab suci. (Lihat Kejadian 2:24). Perkahwinan bukan untuk menjadi lebih buruk, seperti banyak orang Kristian percaya pada hari ini, bahawa sebuah institusi di mana anda mengharapkan baik dan buruk berlaku kepada anda. Itu tidak betul secara alkitabiah, Tuhan tidak pernah memulakan pernikahan dengan keadaan yang lebih buruk di dalamnya, perkahwinan dimaksudkan untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Walau bagaimanapun, terdapat musuh-musuh perkahwinan. Musuh-musuh ini mempunyai satu misi, untuk menghalang anda daripada berkahwin, atau bahkan jika anda berkahwin, mereka melawan anda untuk mengambil manis dalam perkahwinan anda. Tetapi hari ini melalui doa keajaiban ini untuk perkahwinan, kita akan menumpukan perhatian kepada musuh-musuh yang sedang dalam perjalanan untuk berkahwin.

Ramai lelaki dan wanita tunggal kecewa dalam usaha perkahwinan mereka kerana setan telah meletakkan tirai setan pada mereka, menutupi mereka dari pasangan Allah yang ditahbiskan. Ramai mangsa adalah mangsa marin dunia, bergelut dengan isteri roh dan suami roh, ramai yang menjadi mangsa ilmu sihir manipulasi, takdir perkahwinan di sana telah terperangkap dalam perjanjian kegelapan, banyak korban kejahatan isi rumah, seseorang yang rapat dengan mereka berada di belakang kekecewaan perkahwinan mereka, ramai yang menjadi mangsa setan orang kuat dari rumah bapa mereka atau asas mereka. Tidak kira perkara anda sendiri hari ini, apabila anda melakukan doa keajaiban ini untuk perkahwinan, setiap pengepungan syaitan yang menghalang anda daripada menikah akan dimusnahkan dalam nama Yesus.

Saya menggalakkan anda untuk berdoa doa ajaib dengan iman, jangan berputus asa kepada Allah, kerana Tuhan sendiri tidak akan pernah menyerah kepada kamu. Dia berkata dalam firman-Nya, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu atau meninggalkan kamu, Ibrani 13: 5. Apabila anda melakukan doa keajaiban ini untuk perkahwinan hari ini, dalam tempoh 12 bulan akan datang, anda akan menjadi berkahwin dengan nama Yesus yang mulia. Saya katakan kepada anda terlebih dahulu, tahniah, saya akan mendengar kesaksian anda dalam nama Yesus.

POINYA

Nota: Beberapa doa ini mempunyai ruang kosong, isikan nama anda atau nama orang yang anda sedang berdoa. Anda juga mungkin perlu mengisi butir-butir lain yang berkaitan dengan kehidupan anda di ruang kosong semasa anda berdoa. Tuhan akan menjawab anda dengan cepat dalam nama Yesus.

1. Alhamdulillah kerana Dia sendiri adalah pencipta yang sempurna.

2. Terima kasih Tuhan kerana tahun ini adalah tahun mukjizat anda.

3. Tuan, lepaskan lelaki / wanita Anda telah menjadi pra-ditahbiskan sebagai suami / isteri anak / anak saya.

4. Ya Tuhan, buatlah hal itu terjadi bahwa pertandingan ilahi akan datang tidak lama lagi.

5. Ya Tuhan, biarlah orang yang mengasihi Engkau sepenuh hati.

6. Ya Tuhan, tentukan rumah mereka, sesuai dengan Efesus 5: 20-28

7. Bapa, biarkan semua spanduk syaitan, menjaga mereka dari pertemuan dibubarkan, atas nama Yesus.

8. Ya Tuhan, hantarkan malaikat-malaikat yang berperang untuk berperang bagi pihak mereka.

9. Wahai Tuhan, aku percaya Engkau telah menciptakan anak perempuan / anakku untuk seorang lelaki / wanita Allah yang istimewa; membawanya, dalam nama Yesus.

10. Saya berdiri di jurang dan memanggilnya keluar dari ketidakjelasan ke dalam hidupnya, atas nama Yesus.

11. Saya menolak penyingkiran palsu oleh musuh, atas nama Yesus.

12. Saya memotong aliran masalah perkahwinan yang diwarisi ke dalam kehidupan anak-anak saya, atas nama Yesus.

13. Ya Tuhan, biarkanlah kesabaran memerintah dalam kehidupan. . . (nyatakan nama orang itu) sehingga orang yang tepat datang, dalam nama Yesus.

14. Bapa, atas nama Yesus, sama seperti Abraham mengutus hambanya untuk mencari anaknya, Ishak, seorang isteri, menghantar Roh Kudus untuk membawa anak perempuan / anak, suami / istri.

15. Tuhan, memberitahu rahsia yang diperlukan untuk penemuan perkahwinannya.

16. Help _ _ _ Lord, untuk mencari diri sendiri.

17. Setiap imaginasi musuh, terhadap kehidupan perkawinan _ _ akan diberikan mati pucuk, atas nama Yesus.

18. Biarkan _ _ _ enggan bekerjasama dengan apa-apa mantra anti-perkahwinan dan kutukan, atas nama Yesus.

19. Saya membatalkan setiap kebaikan, yang dibuat untuk menetap di dalam perkahwinan, atas nama Yesus.

20. Setiap kekuatan, menggerakkan orang yang salah untuk _ lumpuh, atas nama Yesus.

21. Saya memecahkan setiap perjanjian kegagalan perkahwinan dan perkahwinan lewat untuk _ _ dalam nama Yesus.

22. Saya membatalkan setiap perkahwinan rohani, yang dijalankan secara sedar atau tidak sedar bagi pihak _ _ dalam nama Yesus.

23. Saya menghapuskan keburukan rumah tangga dari kehidupan perkawinan _, dalam nama Yesus.

24. Setiap incantation, incision, hex dan lain-lain aktiviti berbahaya rohani, yang bekerja menentang perkahwinan _ _, akan sepenuhnya dinentralisasi, atas nama Yesus.

25. Semua kuasa manipulasi kejahatan, menunda atau menghalangi perkahwinan _ _, sepenuhnya lumpuh, atas nama Yesus.

26. Biarkan semua perjanjian anti-nikah yang jahat dalam kehidupan _ _ _ pecah, atas nama Yesus.

27. Ya Tuhan, kembalikanlah ke jalan yang sempurna di mana Engkau menciptakannya jika dia telah diubah.

28. Bapa, biarkan api anda memusnahkan setiap senjata setan, yang dibuat terhadap perkahwinan _, dalam nama Yesus.

29. Saya meninggalkan sebarang dosa peribadi yang telah memberi alasan kepada musuh mengenai isu perkahwinan, atas nama Yesus.

30. Saya menuntut semula semua alasan yang saya telah hilang kepada musuh, mengenai kehidupan perkawinan _, dalam nama Yesus.

31. Darah Yesus, bercakap terhadap setiap kuasa yang bekerja melawan perkahwinan _ _.

32. Saya menerapkan Darah Yesus untuk menghapuskan semua akibat dari operasi jahat dan penindasan, dalam kehidupan _ _, dalam nama Yesus.

33. Saya memecahkan kesan mengikat apa-apa kejahatan, yang pernah diletakkan pada mana-mana sumber, atas nama Yesus.

34. Saya mengalihkan hak musuh untuk menindas rencana _ _ _ untuk berkahwin, atas nama Yesus.

35. Saya memecahkan setiap kekeliruan kekeliruan perkahwinan yang diwarisi, dalam kehidupan _ _, dalam nama Yesus.

36. Saya mengikat dan merampas barang-barang setiap orang kuat, melekat pada perkahwinan _, dalam nama Yesus.

37. Malaikat-malaikat Allah yang hidup, melancarkan batu menyekat terobosan perkawinan _ _, dalam nama Yesus

38. Ya Tuhan bangun dan biarkan semua musuh-musuh kejayaan perkawinan _ _, berserakan, dalam nama Yesus.

39. Api Tuhan, mencairkan batu-batu yang menghalang berkah perkahwinan dari _, dalam nama Yesus yang kuat.

40. Anda awan jahat, menghalang sinar matahari dari terobosan perkawinan _ _ _ menyebarkan, dalam nama Yesus.

41. Semua roh jahat, yang menyamar untuk mengatasi masalah kehidupan perkawinan _ _, terikat, dalam nama Yesus.

42. Ya Tuhan, berikan perubahan hebat pada tahun ini.

43. Ya Tuhan, berpalinglah semua orang yang akan merendahkan, mengecewakan atau gagal _, dalam nama Yesus.

44. Apa-apa ilmu sihir, diamalkan di bawah mana-mana air terhadap kehidupan _ _, menerima penghakiman segera api, atas nama Yesus.

45. Setiap mezbah jahat, di bawah mana-mana air di mana kejahatan tertentu dilakukan terhadap _ _, panggang, dalam nama Yesus.

46. ​​Setiap imam, yang melayani di mana-mana altar yang jahat, terhadap air di dalam air, jatuh dan mati, atas nama Yesus.

47. Mana-mana kuasa, di bawah mana-mana sungai atau laut, mengawal kehidupan _ _, akan dimusnahkan oleh api dan saya menggoyangkan dia / dia longgar dari pegangan anda, atas nama Yesus.

48. Apa-apa cermin pemantauan yang jahat, yang pernah digunakan terhadap _ _ di bawah mana-mana air, jatuh ke kepingan irredeemable, atas nama Yesus.

49. Setiap ilmu sihir marin yang telah memperkenalkan suami / isteri atau anak-anak roh ke dalam impian _ _ _ panggang dengan api, dalam nama Yesus.

50. Setiap ejen ilmu sihir laut, yang menyamar sebagai suami / isteri / anak atau suami, dalam mimpinya, dipanggang oleh api, dalam nama Yesus.

51. Setiap ejen ilmu sihir laut, secara fizikal dilampirkan pada perkahwinan _ _ untuk menggagalkannya, jatuh dan binasa sekarang, atas nama Yesus.

52. Setiap ejen ilmu sihir laut, ditugaskan untuk menyerang kewangan _ __ melalui mimpi, jatuh dan binasa, dalam nama Yesus.

53. Saya menurunkan setiap kubu kuat, sihir, jinx dan ramalan, yang dibuat oleh para ahli sihir laut, dalam nama Yesus.

54. Thunderbolts of God, mencari dan memusnahkan setiap ahli sihir marin di mana perbincangan dan keputusan pernah dibuat terhadap _ _, dalam nama Yesus.

55. Mana-mana semangat air dari kampung saya atau tempat kelahiran saya, mengamalkan sihir terhadap _ _,
dipadamkan oleh firman Tuhan, dalam nama Yesus.

56. Setiap senjata rohani kejahatan, yang dibuat terhadap _ _ di bawah mana-mana sungai atau laut, dipanggang oleh api Tuhan, atas nama Yesus.

57. Mana-mana kuasa sihir laut, memegang apa-apa berkat _ _ dalam perhambaan, menerima api Tuhan dan melepaskannya, dalam nama Yesus.

58. Saya kehilangan minda dan jiwa dari kekuasaan ahli sihir laut, atas nama Yesus.

59. Mana-mana rantai sihir marin, mengikat tangan dan kaki _ dari makmur, memecahkan dan menghancurkan, dalam nama Yesus.

60. Setiap anak panah, ditembak ke dalam kehidupan _ _ dari bawah mana-mana air melalui ilmu sihir, keluar dan kembali kepada penghantar anda, atas nama Yesus.

61. Mana-mana bahan yang jahat, dipindahkan ke badan _ _ melalui hubungan dengan mana-mana ejen sihir marin, dipanggang oleh api, atas nama Yesus.

62. Setiap pencemaran seksual suami / isteri roh marin dalam tubuh __, dipancarkan, oleh darah Yesus.

63. Mana-mana nama jahat, diberikan kepada _ _ di bawah mana-mana air, saya menolak dan membatalkannya dengan darah Yesus.

64. Setiap imej, dibina di bawah mana-mana air untuk memanipulasi _, dipanggang oleh api, atas nama Yesus.

65. Mana-mana kejahatan, yang dilakukan terhadap _ _ setakat ini, melalui sihir marin, penindasan dan manipulasi, dibalikkan oleh darah Yesus.

66. Roh suami / isteri roh, melepaskan _ _ oleh api, dalam nama Yesus.

67. Setiap isteri roh / suami, mati, atas nama Yesus.

68. Semua yang anda simpan suami / isteri telah disimpan dalam kehidupan _ _, keluar dengan api, dalam nama Yesus.

69. Setiap kuasa, yang bertentangan dengan perkahwinan _, jatuh dan mati, atas nama Yesus.

70. Saya perceraian dan menafikan perkahwinan _ _ dengan mana-mana suami atau isteri roh, atas nama Yesus.

71. Saya memecahkan semua perjanjian yang dibuat dengan suami atau isteri roh, atas nama Yesus.

72. Engkau merindukan api Tuhan, membakar abu, gaun pengantin, cincin, gambar dan semua bahan lain, yang digunakan untuk perkahwinan itu, dalam nama Yesus.

73. Saya menghantar api Tuhan untuk membakar sijil perkahwinan sebagai abu, atas nama Yesus.

74. Saya memecahkan setiap perjanjian darah dan jiwa dengan roh suami atau isteri, atas nama Yesus.

75. Saya menghantar api guruh Tuhan untuk membakar abu anak-anak yang dilahirkan untuk perkahwinan, dalam nama Yesus.

76. Saya mengeluarkan darah, sperma atau mana-mana bahagian badan yang lain, yang disimpan di atas mezbah suami semangat atau isteri roh, atas nama Yesus.

77. Kamu suami semangat atau isteri roh, menyiksa kehidupan dan pernikahan di dunia _ _, saya mengikat kamu dengan rantai panas dan belenggu Tuhan, dan membuang kamu keluar dari hidupnya ke dalam lubang yang dalam dan memerintahkan kamu tidak pernah masuk ke dalam hidupnya lagi, atas nama Yesus.

78. Setiap harta milik anda dalam dunia roh, termasuk mas kahwin dan apa jua yang digunakan untuk perkahwinan dan perjanjian, dikembalikan, atas nama Yesus.

79. Saya mengalirkan segala bahan jahat yang disimpan di dalam badannya, akibat hubungan seksualnya, atas nama Yesus.

80. Ya Tuhan, hantarkan api Roh Kudus anda ke akar _ _, membakar segala perkara yang haram yang disimpan di dalamnya oleh suami semangat dan atau isteri roh, dalam nama Yesus.

81. Saya memecahkan kepala ular itu yang dimasukkan ke dalam badan _ _ oleh suami semangat atau isteri roh untuk membahayakannya dan memerintahkannya keluar, atas nama Yesus.

82. Setiap bahan yang jahat, didepositkan dalam kehidupan _ _, untuk mencegah dia daripada memiliki anak-anak di bumi, dibersihkan oleh darah Yesus.
83. Ya Tuhan, memperbaiki dan memulihkan segala kerosakan yang dilakukan kepada mana-mana bahagian badan dan perkawinan duniawi, oleh suami semangat atau isteri roh, atas nama Yesus.

84. Saya menolak dan membatalkan setiap laknat, pernyataan jahat, mantra, jinx, pesona dan mantera, diletakkan pada suami atau isteri roh, atas nama Yesus.

85. Ya Tuhan, hendaklah kamu mengambil dan memiliki segala harta benda duniawi dalam jagaan suami atau isteri roh, dalam nama Yesus.

86. Kamu suami atau isteri semangat, berpalinglah kamu ke atas selama-lamanya, dalam nama Yesus.

87. Saya menolak dan menolak nama yang diberikan kepada suami atau isteri semangat, atas nama Yesus.

88. Saya dengan ini mengisytiharkan dan mengakui bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Suami bagi selama-lamanya, dalam nama Yesus.

89. Saya merendam _ dalam darah Yesus dan membatalkan tanda jahat yang diletakkan di atasnya, dalam nama Yesus.

90. Saya menetapkan _ _ bebas dari kubu kuat, kekuasaan dominan dan perhambaan suami semangat atau isteri roh, dalam nama Yesus.

91. Saya melumpuhkan kuasa kawalan jauh dan bekerja, yang digunakan untuk menjejaskan perkahwinan duniawi _ dan menghalangnya daripada mengandung anak suami duniawi, atas nama Yesus.

92. Saya mengumumkan kepada langit bahawa _ _ _ berkahwin selamanya kepada Yesus.

93. Setiap tanda dagangan perkahwinan yang jahat, akan ternganga daripada kehidupan _ _, dalam nama Yesus.

94. Setiap tulisan yang jahat, yang diukir oleh pena besi, akan dihapuskan oleh darah Yesus.

95. Saya membawa darah Yesus atas semangat yang tidak mahu membiarkan, dalam nama Yesus.

96. Saya membawa darah Yesus pada tiap-tiap bukti yang boleh ditolak oleh roh jahat terhadap _ _.

97. Saya memfailkan laporan balas di langit terhadap setiap pernikahan yang jahat, atas nama Yesus.

98. Saya enggan membekalkan apa-apa keterangan, bahawa musuh boleh gunakan terhadap _ _, dalam nama Yesus.

99. Pertunjukan setan, dimusnahkan oleh darah Yesus.

100. Saya mengisytiharkan kepada anda isteri roh / suami semangat bahawa tiada kekosongan untuk anda dalam kehidupan _ _, dalam nama Yesus.

101. Ya Tuhan, buatkan _ _ _ sebuah kenderaan pembebasan.

102. Ya Tuhan, air _ _ dari air Allah.

103. Ya Tuhan, biarkan pengepungan musuh yang tak henti-henti dibongkar.

104. Ya Tuhan, pertahankan minat anda dalam kehidupan _ _ _.

105. Semua yang ditulis melawan _ _ dalam kitaran bulan, akan dihapuskan, atas nama Yesus.

106. Semua yang diprogramkan ke dalam matahari, bulan dan bintang-bintang melawan _ _, dibongkar, dalam nama Yesus.

107. Setiap perkara yang jahat, diprogramkan ke dalam gen _ _, akan dihapuskan oleh darah Yesus.

108. Ya Tuhan, gosokkan musim kegagalan dan frustrasi dari kehidupan _

109. Saya menggulingkan setiap undang-undang jahat, bekerja terhadap kehidupan _, dalam nama Yesus.

110. Saya menetapkan waktu baru, musim dan undang-undang yang menguntungkan untuk _ _, dalam nama Yesus.

111. Saya berkata kebinasaan ke istana ratu pantai dan sungai-sungai, dalam nama Yesus.

112. Saya berkata kemusnahan ke ibu pejabat semangat Mesir dan meledakkan mezbah-mezbah mereka, atas nama Yesus.

113. Saya berkata kebinasaan terhadap altar yang bercakap terhadap tujuan Tuhan untuk kehidupan _ _, dalam nama Yesus.

114. Saya mengisytiharkan _ _ _ seorang dara untuk Tuhan, atas nama Yesus.

115. Setiap tudung jahat ke atas kehidupan _ _ _ akan terputus terbuka, dalam nama Yesus.

116. Setiap dinding antara _ _ dan lawatan Tuhan, pecahkan, dalam nama Yesus.

117. Anda nasihat Tuhan, makmur dalam kehidupan _ _ _, dalam nama Yesus.

118. Saya memusnahkan kuasa mana-mana benih setan dalam kehidupan _ _ dari rahim, dalam nama Yesus.

119. Saya bercakap kepada pintu pusat untuk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

120. Saya memecahkan kuk roh, mempunyai akses ke pintu pembiakan _ _, dalam nama Yesus.

121. Ya Tuhan, marilah waktu menyegarkan anda tiba di _ _ _.

122. Saya membawa api dari mezbah Tuhan, atas setiap pernikahan yang jahat, atas nama Yesus.

123. Saya menebus _ dari setiap perangkap seks dengan darah Yesus, dalam nama Yesus.

124. Saya memadamkan ukiran nama _ _ pada mana-mana rekod perkahwinan yang jahat, atas nama Yesus.

125. Saya mengaku bahawa Yesus adalah suami isteri yang asal dan cemburu terhadapnya.

126. Ya Tuhan, bawalah kepada peringatan-peringatan, setiap perangkap rohani dan kontrak.

127. Darah Yesus, membersihkan _, dari setiap bahan yang tercemar, dalam nama Yesus.

128. Ya Tuhan, bertarunglah dengan orang-orang yang bersaing dengan kehidupan perkawinan of_ _ _.

129. Ya Allah bangkit dan menyerakkan setiap musuh perkawinan _ _ _

130. Mulailah berterima kasih kepada Tuhan, untuk keselamatan anda.

iklan

COMMENTS 6

 1. saya percaya Tuhan telah menyampaikan saya dan akan memberkati saya dengan perkahwinan tahun ini terima kasih tuan

 2. Hai ... Tambang adalah soalan ....
  Am seorang wanita tunggal pada lewat 30,
  Saya mendapati sangat sukar untuk memadamkan seorang lelaki yang saya sayang tetapi dia tidak mempunyai masa saya atau memberi saya perhatian atau memanggil saya. Setiap kali saya mahu melupakannya, ia akan cepat-cepat melancarkan, setiap kali saya berdoa untuk pasangan Hidup, Dia akan pertama kali muncul, saya suka dia tetapi dia tidak suka saya kembali .. Kenapa dia sentiasa dalam hati saya, dan terlalu sukar untuk saya lupa tentang dia .. Saya terus berdoa dan dia terus berkelip dalam fikiran saya.
  Pls apa yang saya buat ...
  Bantu kakak keluar ..
  Terima kasih dan Tuhan memberkati
  Dari Hadiah

 3. Selebihnya dari doa saya di jesus dengan 130 doa keajaiban yang harus saya nikahi pada bulan Ogos. Ia akan memberi keajaiban hidup kepada saya. Saya berdoa setiap hari untuk keajaiban dalam saya, saya mengasihi tuan Tuhan dalam nama jesus amin….

 4. Hai nama saya Amy cincotta, saya berumur 38 thn. Dan masih bujang, hari ini saya di sini mendoakan saya mencari pasangan / suami yang penyayang. Saya mempunyai kepercayaan yang benar kepada Yesus, ibu saya sangat bangga dengan saya kerana mempunyai kepercayaan yang kuat kepadanya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, saya tidak mahu menjadi tunggal sepanjang hidup saya. Tolong dalam nama Yesus menolong saya, saya mempunyai cinta untuk Howie. Tetapi saya tidak pasti jika dia bukan orangnya, kerana saya takut saya tidak akan berkahwin dengan bakal suami saya. Saya tidak pasti siapa yang tepat untuk saya, Terima kasih kerana mendengar Yesus amin xo

TINGGALKAN PESANAN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini