Bacaan Alkitab Harian 29 Oktober 2018.

0
1850

Bacaan kitab harian kami diambil dari kitab 2 Tawarikh 21: 1-20 dan 2 Tawarikh 22: 1-9. Membaca dan diberkati.

Pembacaan Bible Harian Hari Ini.

2 Tawarikh 21: 1-20:

1 Yosafat tidur dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Ia mempunyai saudara lelaki Yosafat, Azarya dan Yehiel dan Zakharia dan Azarya dan Mikhael dan Sefaca. Mereka semua adalah keturunan Yosafat, raja Israel. 3 Dan ayah mereka memberi mereka hadiah besar perak, emas, dan benda-benda berharga, dengan kota-kota terpencil di Yehuda, tetapi kerajaan memberikannya kepada Yoram; kerana dia adalah anak sulung. 4 Ketika Yoram bangun di kerajaan bapanya, ia menguatkan dirinya sendiri, dan membunuh semua saudaranya dengan pedang, dan juga para penyelam Israel. 5 Yoram berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 6 Ia berjalan di jalan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab, sebab ia mempunyai anak perempuan Ahab menjadi isterinya. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. 7 Tetapi TUHAN tidak akan membinasakan rumah Daud, karena perjanjian yang telah dibuat-Nya dengan Daud, dan seperti yang dijanjikan-Nya untuk memberi terang kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 8 Pada zamannya orang-orang Edom memberontak dari bawah kekuasaan Yehuda, dan menjadikan mereka seorang raja. 9 Kemudian Yoram pergi bersama para punggawa-Nya dan seluruh keretanya dengan dia. Ia bangun malam, dan memukul orang-orang Edom yang melingkari dia dan para panglima pasukan kereta. 10 Jadi orang-orang Edom memberontak dari bawah tangan Yehuda sampai sekarang. Pada waktu yang sama juga melakukan pemberontakan Libna dari bawah tangannya; kerana dia telah meninggalkan Tuhan Tuhan nenek moyangnya. 11 Selain itu ia membuat tempat-tempat tinggi di pegunungan Yehuda, dan menyebabkan penduduk Yerusalem melakukan perbuatan zina, dan memaksa Yehuda ke sana. 12 Maka datanglah surat kepadanya dari nabi Elia, katanya: Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, ayahmu: Karena engkau tidak berjalan menurut jalan ayahmu Yosafat dan bukanlah oleh jalan Asa, raja Yehuda, telah berjalan di jalan raja-raja Israel, dan telah membuat Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berperang, seperti perbuatan kejam keluarga Ahab, dan juga telah membunuh saudara-saudaramu rumah ayahmu, yang lebih baik daripada 13 Lihatlah, dengan wabak yang besar, TUHAN akan menghancurkan umat-Mu dan anak-anakmu dan istrimu dan semua barang-barangmu. 14 Dan kamu akan mendapat penyakit yang besar dengan penyakit perutmu, sampai perutmu jatuh karena alasan hari sakit hari demi hari. 16 Lebih jauh lagi, Tuhan menggerakkan hati Joram terhadap roh orang Filistin dan orang Arab yang dekat dengan orang-orang Etiopia. 17 Kemudian mereka pergi ke Yehuda dan memecah-mecahnya dan membawa semua barang yang ada di dalam istana raja rumah, dan anak-anaknya juga, dan isteri-isterinya; supaya tidak ada anak yang meninggalkan dia, kecuali Yoahas, anak bongsu yang bungsu. 18 Setelah semua itu, TUHAN memukul dia di dalam ususnya dengan penyakit tidak dapat sembuh. 19 Dan terjadilah, dalam perjalanan waktu, setelah akhir dua tahun, ususnya jatuh karena alasan sakitnya: maka ia mati dengan penyakit yang sakit. Dan kaumnya tidak membakar dia, seperti pembakaran nenek moyangnya. 20 Umur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah di Yerusalem selama lapan tahun, dan berangkat tanpa kehendaknya. Tetapi mereka menguburkannya di kota Daud, tetapi tidak di kubur raja-raja.

2 Tawarikh 22: 1-9:

1 Dan penduduk Yerusalem membuat Ahaziah, anak bungsunya, menjadi raja bagi-Nya; sebab kumpulan orang-orang Arab yang datang dengan orang Arab ke perkemahan telah membunuh semua anak sulung. Maka Ahazia bin Yoram raja Yehuda memerintah. 2 Empat puluh dua tahun ialah Ahazia ketika ia menjadi raja, dan ia memerintah satu tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Athaliah, anak perempuan Omri. 3 Ia juga berjalan dalam perjalanan keluarga Ahab, sebab ibunya adalah penasihatnya untuk melakukan kejahatan. 4 Sebab itu ia melakukan kejahatan di mata TUHAN seperti keluarga Ahab, sebab mereka adalah penasihatnya setelah kematian bapanya sampai kehancurannya. 5 Ia berjalan mengikuti nasihat mereka dan pergi bersama-sama dengan Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram di Ramot-Gilead. Dan orang-orang Aram melukai Yoram. 6 Ia kembali untuk sembuh di Yizreel karena luka-luka yang diberikan kepadanya di Rama, ketika ia berperang dengan Hazael, raja Aram. Dan Azarya bin Yoram, raja Yehuda, pergi menemui Yoram, anak Ahab, di Yizreel, kerana sakit. 7 Dan kemusnahan Ahazia adalah dari Allah dengan datang kepada Yoram. Ketika ia datang, ia pergi bersama dengan Yoram terhadap Yehu bin Nimsi, yang telah diurapi TUHAN untuk memisahkan rumah Ahab. 8 Dan ketika Yehu sedang melaksanakan penghakiman atas rumah Ahab, dan mendapati para penguasa Yehuda dan anak-anak saudara Ahazia yang melayani Ahazia, mereka membunuh mereka. 9 Ia mencari Ahazia. Mereka menangkap dia, sebab ia tersembunyi di Samaria dan membawanya ke Yehu. Ketika mereka membunuh dia, mereka menguburkannya. Karena mereka berkata, Dia adalah anak Yosafat, yang mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi rumah Ahazia tidak mempunyai kuasa untuk tetap memerintah kerajaan.

iklan

TINGGALKAN PESANAN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini